පුර්විකාව.....

Thursday, December 16, 2010

පූර්විකාව

එදින ඉතා මුසල අදුරු රාත්‍රියක්.....

ඇග කිලිපොල යන සිතල සිහින් වැහි බිංදු මා ගත දැවටෙනවිට මුසල කම තවත් වැඩිවෙයි.
පෙනෙනා තෙක්මානයේ බලු බල්ලෙක් වත් නොමැති ඒ මාර්ගයේ මා Lap Top
එක කරෙහි එල්ලාගෙන සෙමින් සෙමින් නිවස වෙත යන අටියෙන් පියවර මැන්නෙමි. ඇතින් ඔරලෝසු කණුවෙහි සීනුව නාද වනු ඇසිනි. වෙලාව රාත්‍රී 12.00. ගැමි ව්‍යවහාරයට අනුව "යක්කු ගුස් නගින වෙලාව".......

තනිව සිටින මා සිත තුල යම් යම් සිතිවිලි දහස් ගණනින් හටගනී...

ඉන් එක සිතුවිල්ල නම් අදුරු රාත්‍රියේදි මා ලද අද්දැකීම් ලොවට කියවීම සදහා අකුරු කිරීමටය.....


සමහරෙකු භූත බලවේග විශ්වාස කරයි. සමහරෙකු විශ්වාස නොකරයි. කෙසේ වෙතත් අපට නොපෙනෙන ගුප්ත බලවේග ලොව ඇත. ඒ ගුප්ත බලවේග රාත්‍රියේදී බල සම්පන්න වේ.

එම අදුශ්‍යමාන බලවේග හට අප ජිවිත වලට බලපෑම් කල හැකිද? ගුප්ත බලවේග හමුවේ අප කල යුත්තේ කුමක්ද?
(අදුරු රාත්‍රියේදි මා ලද අත්දැකීම් මෙහි සටහන් තබමි. )


ලොමු දැහැගන්වන කතා පෙළ බලාපොරොත්තු වන්න.........!